System rezerwacji

W związku z wdrażaniem systemu rezerwacji, do czasu pełnego wdrożenia prosimy o potwierdzanie terminów drogą telefoniczną na numer 574 747 680.

Klauzula informacyjna RODO

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KJ NIERUCHOMOŚCI Krzysztof Januszewski , ul. Lelewela 26-28/6, 87-100 Toruń
2) kontakt z KJ NIERUCHOMOŚCI Krzysztof Januszewski, ul. Lelewela 26-28/6, 87-100 Toruń możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 574 747 680
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy oraz jej realizacja - art. 6 ust. 1 lit. b
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c
 • Przyjmowanie zwrotów towarów - art 6 ust. 1 lit. b
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. - art. 6 ust. 1 lit. f ( windykacja należności)
 • Przechowywanie/archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów dla celów rozliczeniowych - art. 6 ust. 1 lit. c
 • Prowadzenia statystyk (w tym internetowych) - art. 6 ust. 1 lit. f ( usprawnienie prowadzonej przez nas działalności)
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. f (prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność)
 • Prowadzenie działań marketingowych typu konkursy czy programy rabatowe - art 6 ust. 1 lit. a ( na podstawie posiadanych zgód)
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. a (prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność - na podstawie posiadanych zgód)

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie nasza firma oraz firma windykacyjna (wyłącznie w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń)
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy:

 • Dokumenty rozliczeniowe -  do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
 • Dokumenty związane z rękojmią i reklamacją -  przez 2 lata
 • Dane dla celów marketingowych - do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu obec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością zawarcia umowy
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym przetwarzaniu
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

×

Log in